• Tools Set

    उपकरण सेट

    १PC एक स्क्रूड्रिभर .8. * * १०० पीसी कम्बाइनेसन प्लीयर: ″ ″ १PC क्रस पेचकस .8.P * १००PP समायोज्य रिन्च: ″ ″ १PC बिट ह्यान्डल १ PCC हथौड़ा १PC युटिलिटी नाइफ १PC इलेक्ट्रोक्रोब PPC ट्विस्ट ड्रिल: 6-6-8 १ PCC प्लास्टिक फ्लेक्स शाफ्ट P पीसी चिनाई ड्रिल: 6-6-8 १ पीसी स्पिरिट लेभल: ″ ″ P पीसी वुड ड्रिल: 6-6-8 १ पीसी हार्डवेयर बक्स (P० पीसी) १ पीसी मापन टेप: m मी १ पीसी उडान मोल्डिंग बक्स १ पीसी बिट एडीए १ पीसी इम्प्याक्ट ड्रिल P पीसी २mm एमएम बिट: SL3-4-5, PH1-2-3, PZ1-2-3 1PC ह्यान्डल 9PC 1/4 ″ सकेट: ...